บริษัท เจ อาร์ ไฮเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เจ อาร์ ไฮเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
J R HITECH INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวจันทรา จารุโชติรัตนสกุล, นายบุรี จารุโชติรัตนสกุล, นายอาทา จารุโชติรัตนสกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 ตุลาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าหมึกพิมพ์ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3083 หมู่ 3 ถ.ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2734-4161
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เจ อาร์ ไฮเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด