บริษัท เจ เค คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

บริษัท เจ เค คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
J K COMPUTER AND TRAINING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสมศรี ธีราวิทยางกูร, นางสุณีย์ โนนจุ้ย, นายสุรพงษ์ ธีราวิทยางกูร, นายสุธี ธีราวิทยางกูร,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 มีนาคม 2531
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 21/16-17 ถ.เอกชัย แขวง บางขุนเทียน เขต จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เจ เค คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด