บริษัท เจ.เอส.อาร์. ซัพพลาย จำกัด

บริษัท เจ.เอส.อาร์. ซัพพลาย จำกัด
J.S.R. SUPPLY COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางจิตรรัตน์ จิตต์อารีมิตร, นางสาวทิพวรรณ วิมไตรเมต, นางสาวรัชนี ลีนิวา, นายจิตติ วิมไตรเมต,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 กันยายน 2530
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมาขายไปสินค้าทั่วไป ค้าปลีก ขายเฟอร์และอุปกรณ์เครื่องเขียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 126/75 ซ.ไสวสุวรรณ ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2582-1902
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เจ.เอส.อาร์. ซัพพลาย จำกัด