บริษัท เจ.เอส.เอ็น.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล 2000 จำกัด

บริษัท เจ.เอส.เอ็น.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล 2000 จำกัด
J.S.N.P. INTERNATIONAL (2000) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสุมาลี หิรัญญโชค, นางสาวภัชรินทร์ วงศ์อ่อน, นายเสริมพงษ์ โกษีกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 มิถุนายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเทปกาว
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 37/247 หมู่ 1 ซ.งามปัญจะ 1 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวง บางแค เขต บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2802-3947
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เจ.เอส.เอ็น.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล 2000 จำกัด