บริษัท เจ.เอ.พริ้นท์ จำกัด

บริษัท เจ.เอ.พริ้นท์ จำกัด
J.A. PRINT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิชัย ครองสินอนันต์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 มิถุนายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการพิมพ์สิ่งพิมพ์ ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2/180 หมู่ 1 ซ.บางบอน 21 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวง บางแค เขต บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2468-5054
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เจ.เอ.พริ้นท์ จำกัด