บริษัท เชอร์วู๊ด เทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท เชอร์วู๊ด เทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด
SHERWOOD TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายฮันส์ โจคิม โจฮันส์สัน, นางสาวนงลักษณ์ ประเสริฐธรรม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 สิงหาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายหมึกดำ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 447 หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เชอร์วู๊ด เทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด