บริษัท เชียงใหม่เทคนิคคอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท เชียงใหม่เทคนิคคอมพิวเตอร์ จำกัด
CHIANGMAI TECHNIC COMPUTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายไพศาล กาญจนวงศ์, นายจิระเดช ตะริโย, นายทวี พิงสุวรรณ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 เมษายน 2535
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : กิจการซื้อ จำหน่าย ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 79/1 ถ.ศรีภูมิ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : (053)281275
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เชียงใหม่เทคนิคคอมพิวเตอร์ จำกัด