บริษัท เซนต์ปีเตอร์ กรุงเทพ จำกัด

บริษัท เซนต์ปีเตอร์ กรุงเทพ จำกัด
SAINT PETER BANGKOK CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิชัย เอี่ยมนรางกูร, นางอัญชลี เอี่ยมนรางกูร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องเขียนเครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 15/78 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ แขวง บางมด เขต จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2460-0339
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เซนต์ปีเตอร์ กรุงเทพ จำกัด