บริษัท เซาท์เทอร์น คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เซาท์เทอร์น คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
SOUTHERN COMPUTER CENTRE COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ, นายมนูศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ, นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ, นายภิรมย์ศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ, นายเลียง คูบุรัตถ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 สิงหาคม 2532
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 371 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7434-2800
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เซาท์เทอร์น คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด