บริษัท เซเว่น โปรซอฟท์ จำกัด

บริษัท เซเว่น โปรซอฟท์ จำกัด
SEVEN PROSOFT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเสรี แจ่มศรี, นายวิบูลย์ สุอินทร์, นายธีรวัฒน์ หอประเสริฐวงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 กันยายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างวางระบบ ซื้อขายคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 483/60 หมู่ 4 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0-2808-3189
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เซเว่น โปรซอฟท์ จำกัด