บริษัท เซ็นทรัลโบลท จำกัด

บริษัท เซ็นทรัลโบลท จำกัด
CENTRAL BOLT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางภัชราภรณ์ เลาหวิวัฒน์วงศ์, นางสาวสุมิตรา เลาหวิวัฒน์วงศ์, นายชัย จงรักศักดิ์, นายศุภพล จงรักศักดิ์, นายเพียรชัย เลาหวิวัฒน์วงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 สิงหาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกอุปกรณ์เครื่องมือ,เครื่องจักร ค้าปลีกอุปกรณ์อะไหล่ ฮาร์ดแวร์ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1975-6 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2755-0995
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เซ็นทรัลโบลท จำกัด