บริษัท เซ็นทรัล อินสทรูเมนท์ เทคโนโลยี 1997 จำกัด

บริษัท เซ็นทรัล อินสทรูเมนท์ เทคโนโลยี 1997 จำกัด
CENTRAL INSTRUMENT TECHNOLOGY (1997) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมบัติ ภานุศรี, นางขนิษฐา ภานุศรี, นายชวนมา สุวรรณมาโจ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 มิถุนายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมาขายไป อุปกรณ์การศึกษา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 253/301 หมู่บ้าน พูนสินธานี 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เซ็นทรัล อินสทรูเมนท์ เทคโนโลยี 1997 จำกัด