บริษัท เซ็นทรัล แอดวานซ์ ซีสเต็มส์ จำกัด

บริษัท เซ็นทรัล แอดวานซ์ ซีสเต็มส์ จำกัด
CENTRAL ADVANCED SYSTEMS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวันชัย จิราธิวัฒน์, นายสุทธิพร จิราธิวัฒน์, นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์, นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 สิงหาคม 2531
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3388/23-25 อาคาร สิรินรัตน์ ชั้น 8 ถ.พระราม 4 แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2229-7307
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เซ็นทรัล แอดวานซ์ ซีสเต็มส์ จำกัด