บริษัท เซ็นเตอร์ ดิสคัฟเวอรี จำกัด

บริษัท เซ็นเตอร์ ดิสคัฟเวอรี จำกัด
CENTER DISCOVERY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประกิจ วัฒนานุกิจ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต ค้าปลีก หนังสือ สื่อการเรียนการสอนให้คำปรึกษาธุรกิจและบริการ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 73/196 หมู่ 5 หมู่บ้าน เมืองเอก ถ.เอกอุดร-พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เซ็นเตอร์ ดิสคัฟเวอรี จำกัด