บริษัท เซ็นเตอร์ สตูดิโอ คอมพิวท์ จำกัด

บริษัท เซ็นเตอร์ สตูดิโอ คอมพิวท์ จำกัด
CENTER STUDIO COMP CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายไพโรจน์ บัวคำโคตร์, นายชัชวาลย์ ศรีประทุม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 กรกฎาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : รับซ่อมและจำหน่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 332/127 หมู่ 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เซ็นเตอร์ สตูดิโอ คอมพิวท์ จำกัด