บริษัท เดฟฟิเนทลี คอร์ปปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เดฟฟิเนทลี คอร์ปปอเรชั่น จำกัด
DEFINITELY CORPORATION LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมโชค อรุณเกษร, นางสาวลักษณ์นันต์ ศรีอนันต์, นายอาทิฐ ศรีมุข
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 17000000
ประเภทธุรกิจ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2 อาคาร สีลมเซ็นเตอร์ ถ.สีลม แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2632-8550-2
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เดฟฟิเนทลี คอร์ปปอเรชั่น จำกัด