บริษัท เดอะบุ๊คเชสท์ จำกัด

บริษัท เดอะบุ๊คเชสท์ จำกัด
THE BOOK CHEST CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสมใจ จริยวิโรจน์สกุล, นางสาวบังอร สมเนตร, นางธัญลักษณ์ พงษ์บริบูรณ์, นายธวัชไชย แสงเทียน, นางสาวจิตตรา จริยวิโรจน์สกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 สิงหาคม 2531
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีกหนังสือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 240 ซ.สยามสแควร์ 2 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เดอะบุ๊คเชสท์ จำกัด