บริษัท เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี จำกัด
THE COMPETE TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายภาสกร อรรถสิษฐ, นางสาวดวงฤดี กิจสวัสดิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 ธันวาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและรับซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำหน่ายและนำเข้าเครื่องบันทึกข้อมูลด้วยแถบแม่เหล็ก บาร์โค้ด ไมโครชิฟ เครื่องควบคุมการปิด-เปิดด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ จำหน่ายและนำเข้าเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าและสำรองไฟฟ้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 234/1 ซ.นพเก้า ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี จำกัด