บริษัท เดเวีย จำกัด

บริษัท เดเวีย จำกัด
DAVIA CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปิง ณ ถลาง, นายวิโรจน์ สติธโรปกรณ์, นายปิยะพันธุ์ อินทสุวรรณ์, นายประชา เหล่าจำเริญ, นายพิทักชัย สิงห์บุญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 ตุลาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการสารสนเทศจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 333 อาคาร เล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 20 ถ.วิภาวดีรังสิต เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2265-5528
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เดเวีย จำกัด