บริษัท เทคโนไลฟ์ จำกัด

บริษัท เทคโนไลฟ์ จำกัด
TECHNOLIFE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายยงชัย เจิดอำไพ, นายเกรียงศักดิ์ กิจมานะเจริญพงษ์, นายสันติ จิตระจินดา, นางพรจันทร์ เจิดอำไพ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 ธันวาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 1700000
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องให้บริการซ่อมแซม และติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 208/24 หมู่ 9 ถ.ประชาอุทิศ แขวง ราษฎร์บูรณะ เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2870-8640
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เทคโนไลฟ์ จำกัด