บริษัท เทค อินโนเวชั่น จำกัด

บริษัท เทค อินโนเวชั่น จำกัด
TEK INNOVATION LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสิทธิยากร สุริไพศาลสกุล, นายอดิศักดิ์ สุดสวาสดิ์, นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 กันยายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้าติดตั้ง ซ่อมแซมบำรุงและทดสอบซึ่งเคร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 18/18 หมู่ 3 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เทค อินโนเวชั่น จำกัด