บริษัท เทรคอน จำกัด

บริษัท เทรคอน จำกัด
TRECON COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเกียรติชัย โลหชิตรานนท์, นายธราธิป เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 กุมภาพันธ์ 2542
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ให้คำปรึกษา อบรม วิจัย ออกแบบอุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 333 หมู่ 9 อาคาร เอพี นครินทร์ ชั้น 17 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2748-6684-7
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เทรคอน จำกัด