บริษัท เทลบิซ จำกัด

บริษัท เทลบิซ จำกัด
TELBIZ CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายณัฐสิทธิ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา, นายประยูร บุญประเสริฐ, นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล, นายพีระพงษ์ รัตนกฤษฎาธาร, นางสาวเนตรา เนียมทรัพย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 กรกฎาคม 2529
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการทางวิชาการ ขายปลีก/ขายส่ง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 49 ถ.พระอาทิตย์ แขวง ชนะสงคราม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2280-1770-1
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เทลบิซ จำกัด