บริษัท เทลวอยซ์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เทลวอยซ์ เทคโนโลยี จำกัด
TELLVOICE TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิศรุต อาขุบุตร, นายเกียรติศักดิ์ อาขุบุตร, นายเอกฤทธิ์ มณีน้อย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 พฤษภาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : บริการด้านพัฒนาและจำหน่ายสิทธิ์การใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 82/1 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2617-0505
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เทลวอยซ์ เทคโนโลยี จำกัด