บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จำกัด
TELNET TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนันทชัย เชิดเกียรติกุล, นางสาวศิวะยา เชิดเกียรติกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 ตุลาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายคอมพิวเตอร์รวมทั้งชุดอุปกรณ์และอะไหล่
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 210/3 ถ.บางแสน สาย 2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จำกัด