บริษัท เทิร์นคีย์ ซีสเต็ม จำกัด

บริษัท เทิร์นคีย์ ซีสเต็ม จำกัด
TURNKEY SYSTEMS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสรสิฎฐ์ พุทธารี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2530
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นที่ปรึกษาธุรกิจ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 6/272 ถ.ลาดพร้าว แขวง จรเข้บัว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2940-3889
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เทิร์นคีย์ ซีสเต็ม จำกัด