บริษัท เทียน เจิ้น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เทียน เจิ้น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
TIAN JEN INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวหลิน ฮุย เหลียน, นายเหลียว เห่อ มู, นายชัยนันต์ ธนพฤฒา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 มกราคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการนำเข้า-ส่งออก ขายส่ง ขายปลีกอุปกรณ์การศึกษาทุกชนิด ฯลฯ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 225/327-328 ถ.สรรพาวุธ แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เทียน เจิ้น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด