บริษัท เทเลเวิร์ค ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท เทเลเวิร์ค ไทยแลนด์ จำกัด
TELEWORK (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายหยัง เทียม ถาน, นางสาววิรัตน์ อัชชะพฤกษ์, นายเหลียง ฮั้น ผิง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 มีนาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 36/68 ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เทเลเวิร์ค ไทยแลนด์ จำกัด