บริษัท เท็นเน็ท ดีเวล จำกัด

บริษัท เท็นเน็ท ดีเวล จำกัด
TENET DEVEL COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายศุภชัย ทรงศิลป์, นายกรีมุข ทรงศิลป์, นายนิรนัย ทรงศิลป์, นายสมศักดิ์ กิตติอุดมเดช, นายสมวิทย์ จันทร์ดี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 สิงหาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอะไหล่ประปา อุปกรณ์ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 174/11 ซ.สวนหลวง ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เท็นเน็ท ดีเวล จำกัด