บริษัท เนกซ์เวฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เนกซ์เวฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
NEXT WAVE INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสุชาดา แสงมณีธรรม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 กันยายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 72/118 หมู่ 16 แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-6533-9762
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เนกซ์เวฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด