บริษัท เนโอ จำกัด

บริษัท เนโอ จำกัด
NEO COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชวลิต พินธุโสภณ, นายสุวรรณ เลี่ยมโลหะ, นายศรีนคร ลิ้มพิชัย, นายนราทร อาสนะธัญญา, นายประสิทธิ์ พรไพฑูรย์สกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 กันยายน 2527
ทุนจดทะเบียน : 1200000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีกสินค้าคอมพิวเตอร์ บริการติดตั้ง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 5/15 ซ.สุขุมวิท 49 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เนโอ จำกัด