บริษัท เน็กซสเท็พ ซีสเต็ม จำกัด

บริษัท เน็กซสเท็พ ซีสเต็ม จำกัด
NEXT STEP SYSTEM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิชยุตม์ มีถาวร, นางวิไลรัตน์ มีถาวร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 2500000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า ขายปลีกคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์ชิ้นส่วน,โปรแกรม และให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1/162 หมู่ 14 ซ.ประชาชื่น 40 ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2951-7921-3
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เน็กซสเท็พ ซีสเต็ม จำกัด