บริษัท เน็คเท็ค อินโฟ-ซีส จำกัด

บริษัท เน็คเท็ค อินโฟ-ซีส จำกัด
NEXTECH INFO-SYS CO., LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายยอม ซู ยอล, นายณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 สิงหาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 79 อาคาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รัชดา-พระราม 3 ชั้น 6 ห้อง 6 อา- 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2673-7100
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เน็คเท็ค อินโฟ-ซีส จำกัด