บริษัท เน็ตเซอร์พลัส จำกัด

บริษัท เน็ตเซอร์พลัส จำกัด
NET SURPLUS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางอรรัตน์ พบร่มเย็น, นางสาวธัญลักษณ์ ทองงาม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 มกราคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขาย ให้บริการติดตั้ง อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ คอมพิวเต
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 590/27 หมู่ 13 ถ.อโศก-ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-0345
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เน็ตเซอร์พลัส จำกัด