บริษัท เน็ตเวิร์ค อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด

บริษัท เน็ตเวิร์ค อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด
NETWORK INTELLIGENCE CO.,LTD
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชัยชาญ อริยภิญโญภาส, นายนอร์แมน จอห์น วิลเลี่ยม, นายอัลเบริต์ คี วี ตัน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 ธันวาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีก จำหน่ายอุปกรณ์อิเลคทรอนิก คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1091/50 ซ.เพชรบุรี 31 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (02)6516500
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เน็ตเวิร์ค อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด