บริษัท เน็ตเวิลด์ จำกัด

บริษัท เน็ตเวิลด์ จำกัด
NETWORLD CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเลิศฤทธิ์ เปรมศิริ, นางสาวสัณห์นิชา เปรมศิริ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้าจำหน่ายซอฟแวร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประกอบกิจการค้าสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และสายนำสัญญาณต่าง ๆ เช่น สายไฟเบอร์ออฟติค
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 511/33 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางขุนศรี เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2864-5237
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เน็ตเวิลด์ จำกัด