บริษัท เน็ตโซล จำกัด

บริษัท เน็ตโซล จำกัด
NETSOL CO.,LTD
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายแบร์นด์ อูเวอ เคร็ลล์, นายวีรวัฒน์ พิมเสน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และให้บริการซ่อมบำรุง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 125/71 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3896-7414
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เน็ตโซล จำกัด