บริษัท เน็ทเวิร์ค ซิสเท็ม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัท เน็ทเวิร์ค ซิสเท็ม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
NETWORK SYSTEM AND SOLUTION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุวัจชัย ปริญญาพล, นายกิตติพงศ์ ตราชู, นางสาวพันธนา ก้อนเชื้อรัตน์, นายปริญญา เรืองสะอาด, นายสุรนาท ศรียี่สุ่น
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้า คอมพิวเตอร์ชุด และอะไหล่ฮาร์ดแวร์ ซอพท์แวร์ ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 109/42 ซ.ลาดพร้าว 18 ถ.วิภาวดี เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-6709-3620
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เน็ทเวิร์ค ซิสเท็ม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด