บริษัท เน็ทโซลูชั่นส์ อีเอสบี จำกัด

บริษัท เน็ทโซลูชั่นส์ อีเอสบี จำกัด
NETSOLUTIONS (ESB) LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโรเบิร์ต ฮอร์แกน, นายบุญสม ขุนทอง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : เป็นที่ปรึกษาแนะนำการบริหารงานทั่วไป งานบัญชี คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและสื่อสาร ขายให้เช่า ติดตั้ง วางระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสื่อสาร ให้บริการเช่า ติดตั้ง วางระบบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 5 ซ.พิพัฒน์ ถ.สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2237-7248
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เน็ทโซลูชั่นส์ อีเอสบี จำกัด