บริษัท เบลต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เบลต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
BELTA CORPERATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมบัติ พรเฉิดฉาย, นางสาวพรรณี ชมภูชัยเกิด
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 เมษายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : คอมพิวเตอร์ ซื้อมา-ขายไปอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 139/10 ถ.พระราม 6 ตัดใหม่ แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2215-5122#166
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เบลต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด