บริษัท เบสท์อินเตอร์ เทเลคอม จำกัด

บริษัท เบสท์อินเตอร์ เทเลคอม จำกัด
BESTINTER TELECOM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเมธา ศิริประยูรศักดิ์, นางอัญชลี ศิริประยูรศักดิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 พฤษภาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายโทรศัพท์มือถือ,อุปกรณ์โทรศัพท์ขายคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์,ค่าซ่อมคอมพิวเตอ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 174/1-2 หมู่ 8 ถ.มะลิวัลย์ แขวง ชุมแพ เขต ชุมแพ ขอนแก่น 40130
โทรศัพท์ : 0-4331-2808
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เบสท์อินเตอร์ เทเลคอม จำกัด