บริษัท เบสท์ สเปเชียลลิสท์ จำกัด

บริษัท เบสท์ สเปเชียลลิสท์ จำกัด
BEST SPECIALIST CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประสงค์ ฉัตรศิริสกุล, นายสุรศักดิ์ อุทโยภาศ, นายไพบูลย์ วัฒนาเพิ่มพูล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2540
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายสินค้าครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 29/300 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2503-2915
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เบสท์ สเปเชียลลิสท์ จำกัด