บริษัท เบสท์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด

บริษัท เบสท์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
BEST INNOVATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธวัฒน์ สุวรรณเจริญ, นายสงวน สุนทรินคะ, นายธีระ เศรษฐกร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 มกราคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : บริการติดตั้งขายส่งคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ รวมทั้งอะไหลวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และรับเป็นที่ปรึกษาด้าน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 70/102 หมู่ 5 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เบสท์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด