บริษัท เบสิค ครีเอชั่น จำกัด

บริษัท เบสิค ครีเอชั่น จำกัด
BASIC CREATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางพานทิพย์ นิลวรรณ, นายชัยธวัช ปั้นแตง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 มิถุนายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องใช้สำนักงาน ของใช้ในครัวเรือน ของเล่น ขอบริการตัวแทนนายหน้าโปรโมชั่นธุรกิจต่าง ๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 71/32 อาคาร ไชยรพี ชั้น 3 ถ.บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2368-2325
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เบสิค ครีเอชั่น จำกัด