บริษัท เบสเทค จำกัด

บริษัท เบสเทค จำกัด
BESTEC COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิชัย วงศ์สันติวนิช, นางรวีวรรณ วงศ์สันติวนิช
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2535
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ นำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ รับจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด, ให้เช่าเครื่องใช้ไฟฟ้า,เครื่องอิเล็คทรอนิคส์ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1/10 ถ.เสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2225-2786
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เบสเทค จำกัด