บริษัท เบอร์ลี่ เบ็ทเทอร์ ไลท์ จำกัด

บริษัท เบอร์ลี่ เบ็ทเทอร์ ไลท์ จำกัด
BERRY BESTER LIGHT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเอนก อวิรุทธิโยธิน, นางสาวธนารักษ์ อ้อนสุดใจ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ค้ากระดาษเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 644/118 หมู่บ้าน นวกานต์ ซ.5 ถ.เสรีไทย แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เบอร์ลี่ เบ็ทเทอร์ ไลท์ จำกัด