บริษัท เบ็ทเตอร์ ซอฟต์ จำกัด

บริษัท เบ็ทเตอร์ ซอฟต์ จำกัด
BETTER SOFT COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุรพงค์ ชาภักดี, นายธนนชัย ปรีดาวิจิตรกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 กันยายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้า เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบโปรแกรมคอมพ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2025/13 ซ.เจริญกรุง 77 ถ.เจริญกรุง แขวง วัดพระยาไกร เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-788301-909-
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เบ็ทเตอร์ ซอฟต์ จำกัด