บริษัท เปเปอร์คอมเมอร์เชียลเซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เปเปอร์คอมเมอร์เชียลเซ็นเตอร์ จำกัด
PAPER COMMERCIAL CENTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวศุภลักษณ์ ศรีสมบูรณานนท์, นายมนต์ชัย คงสกุลยานนท์, นางสาวธนพร โชติเลอศักดิ์, นางสาวพรรณิภา ชุมพาลี,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 สิงหาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 50000000
ประเภทธุรกิจ : ขายกระดาษพิมพ์เขียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 162 ซ.อุทัยงามสว่าง ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2237-9150
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เปเปอร์คอมเมอร์เชียลเซ็นเตอร์ จำกัด