บริษัท เปเปอร์ช้อยส์ จำกัด

บริษัท เปเปอร์ช้อยส์ จำกัด
PAPER CHOICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสว่าง เอื้อจงประสิทธิ์, นางลักขณา เอื้อจงประสิทธิ์, นายคทาวุธ เอื้อจงประสิทธิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 มิถุนายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายกระดาษและสิ่งพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 66 ถ.สิรินธร แขวง บางพลัด เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2881-2600
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เปเปอร์ช้อยส์ จำกัด