บริษัท เปเปอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท เปเปอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
PAPER CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายภูมิศักดิ์ ตั้งวีระเกียรติ, นายชาลี หวังบุญสัมฤทธิ์, นางนิศารัตน์ หุตินทะ, นายปรีชา เจียสุวรรณ, นายปรีชา ศิริกาญจนสุข
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 มีนาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาด้านบริหาร,ซื้อขายกระดาษ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 723 อาคาร ศุภาคาร ชั้น 4 ห้อง 4 ซี 02 ถ.เจริญนคร แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2860-4242
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เปเปอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด